Логотип Міжнародної громадської організації

Логотип складається з трьох об'єктів - кіл. Кожне коло має своє півколо. Кола утворюють зовнішній трикутник, вершиною вгору та внутрішній трикутник, вершиною вниз. Кожне півколо у своїй сукупності з сусідніми колами і півколами утворює знаки нескінченності. Кольори елементів логотипу - червоний та білий.

Структура логотипу, як і назва Організації «ЛАГОДА», відображає основну суть її діяльності - мирпорядокустрій суспільства в новому форматі мислення, тобто створення суспільства, заснованого на високих духовныхморальних та культурних принципах.

____________________________________________________________________________

Символи Організації «Лагода»: Круг

Коло вважається символом єдності, вищої досконалості, нескінченності, ідеї сталості та динамізму. В геометрії це найбільш універсальна фігура з усіх геометричних форм, що не має ні початку, ні кінця, однакова в усіх точках, орієнтована в будь-якій своїй точці на якийсь невидимий центр. Рух по колу потенційно нескінченний. Коло в переносному значенні означає цикл (лат. cyclus - від грецьк. κύκλος окружність).

____________________________________________________________________________

Символи Організації «Лагода»: Півколо

Півколо символізує зародження нового витка розвитку. Згідно міфології народів світу, здавна в багатьох зображеннях (наприклад, в шумерській та давньоєгипетській іконографії) колу надавався динамізм за допомогою особливих ліній: променів, крил, мов полум'я і т.ін. У цих випадках коло символізує міць, творчі, плідні космічні сили. Півколо у значенні «німб» символізує духовну силу, атрибут птаха Фенікс як символ солярної сили і безсмертя. У наведеному вище знаці кожне півколо є символом руху за годинниковою стрілкою (правильне обертання; за сонцем), і в своїй сукупності з сусідніми колами і півколами утворює знаки нескінченності.

____________________________________________________________________________

Символи Організації «Лагода»: Нескінченність

Нескінченність - відсутність початку та кінця, межі у часі; безмежний простір.

У математиці нескінченність - це умовна величина, яка перевищує будь-яке наперед задане значення; поняття, як протиставлення поняттю кінцевого. У теорії множин, прикладом нескінченної кількості є множина всіх цілих чисел.

У філософському розумінні - це поняття, що відображає безмежність. Світ до нескінченності різноманітний.

____________________________________________________________________________

Символи Організації «Лагода»: Трикутник

Трикутник. Складові логотипу візуально утворюють зовнішній рівносторонній трикутник, вершиною вгору і внутрішній трикутник, утворений колами, вершиною вниз. У геометрії трикутник є частиною площини з трьома сторонами. Рівносторонній трикутник є ідеальною основою. Рівносторонній трикутник у системі сакрального знання різноманітних народів світу є символом триєдності. Наприклад: Небо-Земля-Людина; Духовна сутність-Тваринна сутність-Свідомість; Дух-Душа-Тіло; Мати-Батько-Дитина.

____________________________________________________________________________

Символи Організації «Лагода»: Трикутник вершиною вгору

Трикутник, обернений вершиною вгору, є символом істини, мудрості, чоловічого начала. Його символічний колір - червоний.

____________________________________________________________________________

Символи Організації «Лагода»: Трикутник вершиною вниз

Трикутник, обернений вершиною вниз,давніший знак, є символом Великої Матері - Прародительки, Початком всього, символом Природи, жіночого начала. Символічний колір - білий. У наведеному вище логотипі область внутрішнього трикутника, утвореного трьома колами, є символом спільного центру, в якому зароджується причина, котра впорядковує внутрішню суть і зовнішні форми, образи сьогодення і майбутнього.

Наверх
 
Нравится
Cайти-друзі
АЛЛАТРА ТВ

Міжнародний громадський рух АЛЛАТРА

І.М. Данілов «Остеохондроз для професійного пацієнта»

Loading
Соціальні ролики ДоброТи

Розсилка актуальної інформації про проекти

Templates by PWC, fatcow review by WebHostingTop